Tuesday, April 24, 2007

lili: hollywood forever

Monday, April 23, 2007

lili au spa


Labels: ,

Saturday, April 21, 2007

lili et la fraise


lili: la belle vie


Thursday, April 19, 2007

lili, 1ere dent: le test


Monday, April 16, 2007

lili s habille (1)


lili s habille (2)


Sunday, April 15, 2007

lili a cheval


lili debout/ stand up


Sunday, April 08, 2007

lili et le biscuit


Friday, April 06, 2007

lili et le pc


lili joue/plays