Thursday, January 26, 2012

lili: fait sa lecture

lili: cuisine

Saturday, January 14, 2012

lili: fait ses devoirs

lili: on se fait un petit restaurant

Friday, January 13, 2012

lili: et ses toutous

lili: se decore

lili: toujours griffith park

Saturday, January 07, 2012

lili: a l observatoire

lili: ferndell park

lili: met ses saussettes

lili: le joyeux noel