Friday, February 29, 2008

lili: hollywood


Tuesday, February 26, 2008

lili: la tite robe bleue


Saturday, February 23, 2008

lili: sa maman


lili: le petit beurre


lili: le cousin (tonton)


Sunday, February 17, 2008

lili: le crayon de papier


Thursday, February 14, 2008

lili: les watts tower


Wednesday, February 13, 2008

lili: le breakfast


Friday, February 08, 2008

lili: le tricycle


Sunday, February 03, 2008

lili: jour de pluie